22 czerwca w gminie Stronie Śląskie rozpoczął się tygodniowy obóz sportowo-rekreacyjno-edukacyjny. Bierze w nim udział czternastu młodych ludzi z gminy Jugowice, podopiecznych naszego projektu „Biegnąc ku Przyszłości”. Pod okiem doświadczonych trenerów, młodzież zgłębia tajniki różnych dyscyplin sportowych, poznaje piękno okolicznej przyrody oraz uczestniczy w zajęciach z technik relaksacyjnych i warsztatach psychologicznych.

Obóz jest formą docenienia młodzieży za ich zaangażowanie w cotygodniowe treningi lekkoatletyczne. Stanowi również przestrzeń do doświadczania, eksplorowania, poszukiwania swojej drogi i budowania zdrowych oraz przyjaznych relacji z innymi.

Finansowanie obozu zostało zapewnione ze środków pozyskanych ze sprzedaży pakietów startowych na charytatywny Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia. To już trzeci zorganizowany przez nas obóz.