Przekaż 1,5%
podatku

Wspieraj z nami bezpieczną przestrzeń do samorozwoju


KRS: 0000784405

Pragniemy inspirować do samopoznania, rozwoju osobistego, odkrywania swoich jakości i budowania wspólnoty opartej na otwartości, wsparciu oraz wzajemnym zrozumieniu.

Nasze projekty i inicjatywy opierają się na edukacji, kulturze, ekologii oraz świadomości ciała i ruchu mając na celu wsparcie ludzi w każdym wieku na ich drodze rozwoju i samoświadomości.

Twój 1,5% podatku to kluczowa siła napędowa dla naszych działań. Dzięki niemu:

Otwieramy drzwi do projektów edukacyjnych, pomagając młodzieży i dorosłym odkrywać swój potencjał i budować zdolności emocjonalne.

Tworzymy spotkania w atmosferze otwartości, wzajemnego zrozumienia i wsparcia

Rozwijamy inicjatywy, które skutecznie odpowiadają na społeczne wyzwania, budując jednocześnie silną wspólnotę.

Dzięki Twojemu wkładowi te cele stają się rzeczywistością.