Ogród Potencjału

Główne cele

Kształtowanie postaw proekologicznych i szacunku do przyrody

Edukacja o zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i ekologii.

Wspieranie współpracy i pracy zespołowej wśród uczestników.

Zasilanie poczucia sprawczości i wiary we własny potencjał.

Bliskość z naturą oraz umiejętność życia w harmonii z otaczającym środowiskiem

Jak to robimy?

Warsztaty
Warsztaty

Seria warsztatów edukacyjnych 
i praktycznych działań ogrodniczych. Spotkania mają wartość edukacyjną w oparciu o kreatywność i spontaniczność młodych podopiecznych.

Tworzenie przestrzeni
Tworzenie przestrzeni

Zaangażowanie dzieci 
i młodzieży w tworzenie 
i utrzymanie własnego ogrodu znajdującego się przy ośrodku.

Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna

Nauka o kompostowaniu, sadzeniu, pielęgnacji roślin oraz dbania o środowisko, a także nasze zdrowie.

Działania

Warsztaty i spotkania

Organizowanie warsztatów, prelekcji 
i zajęć związanych z ogrodnictwem 
i ochroną środowiska.

Wsparcie społeczności

Projekt naszej fundacji wykracza poza tradycyjne ogrodnictwo. Finałem kilkumiesięcznej inicjatywy jest powstanie przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą spotykać się i rozwijać zdolności interpersonalne.
Wierzymy, że ogród może stanowić źródło inspiracji do tworzenia sztuki, muzyki, literatury. Pragniemy uczestniczyć w tworzeniu miejsca, które umożliwi organizowanie pikników i spotkań dla podopiecznych ośrodka. Chcemy również zachęcić do uczestnictwa 
w projektach społecznych i charytatywnych 
z wykorzystaniem plonów z ogrodu.

Zdrowie Fizyczne i Psychiczne

Kontakt z naturą ma udowodnione korzyści zdrowotne, w tym redukcję stresu, poprawę nastroju i ogólne zwiększenie poczucia szczęścia. Spacer po lesie, praca w ogrodzie czy po prostu spędzanie czasu na świeżym powietrzu mogą znacząco poprawić nasze samopoczucie.

Edycje Programu

Projekt rozpoczął się w październiku 2023 r.
Ośrodki objęte programem:

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego “Opoka” we Wrocławiu

Koordynator projektu:

Michał Wesołowski m.wesolowski@fundacja-veritas.pl

Edycje Programu

Projekt rozpoczął się w październiku 2023 r.
Ośrodki objęte programem:

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego “Opoka” we Wrocławiu

Koordynator projektu:

Michał Wesołowski m.wesolowski@fundacja-veritas.pl