Akademia potencjałów

a-p.edu.pl

Akademia Potencjałów to projekt, w którym dzieci i młodzież odkrywają swoje pasje i talenty, uczestnicząc w darmowych zajęciach artystycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Poprzez realizacje zajęć Fundacja daje szansę odkrywania siebie również wolontariuszom, którzy mają okazję dzielić się swoimi jakościami z młodszym pokoleniem.

Celami projektu jest nauka i edukacja poprzez inne formy wyrazu dla dzieci i młodzieży. Odkrywanie pasji, talentów i potencjałów.

Zajawka na życie

zajawkanazycie.com

Projekt „Zajawka na życie” to bezpłatne warsztaty rozwojowe dla młodzieży w wieku 15-19 lat, które odbywają się cyklicznie w każdą środę w godz. 16:00-19:00 w SIEMACHA SPOT WROCŁAW. Są to zróżnicowane warsztaty prowadzone w 3 filarach rozwoju – praktycznym, fizyczno-ruchowym i kompetencji miękkich, podczas których wzmacniamy wzajemne zaufanie, wspieramy i towarzyszymy młodym ludziom w stawaniu się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Chcemy dać wsparcie młodzieży w znajdowaniu własnego potencjału, autentyczności i wyborów życiowych opartych na własnych zasobach, sprawczości i dobrych relacjach – w tym także relacji z samym sobą, aby z większą pewnością stawiali samodzielne kroki w dalszym życiu.

Sound Off Veritas to cykl koncertów oraz warsztatów muzycznych dla młodzieży z trudnych środowisk chcących poszerzyć horyzonty oraz przełamać rutynę i doświadczyć czegoś nowego. Celem projektu jest poszerzenie horyzontów muzycznych wśród młodzieży, motywacja i poznanie życia z innej perspektywy. Chcemy wspierać młodzież w rozwoju i umożliwić im udział w warsztatach muzycznych. Pomagamy przełamać rutynę i doświadczyć czegoś nowego.

Sounds Off Veritas Festival

https://festival.soundsoffveritas.com/

Festiwal to celebracja muzyki, synergia Artystów z publicznością. Dzięki prezentacji tego, co najciekawsze w muzyce doświadczymy piękna i różnorodności kultur. Organizując wydarzenie w duchu ekologii zachęcamy do poszanowania natury i siebie nawzajem. Warsztaty pomogą nam w poszerzaniu świadomości oraz praktyce uważności w życiu codziennym, a jednocześnie pomogą nam podnieść jakość życia, jako jednostka i jako część wspólnoty.

Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia

https://bjn.com.pl

Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia jest inicjatywą charytatywną, gdzie bezpośrednimi beneficjentami są dzieci z placówek wychowawczych, dla których organizowane są wakacyjne obozy sportowe. Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na fakt, że podejmowanie wyzwań sportowych może stać się doskonałą drogą do pokonywania wielu życiowych trudności, w tym uzależnień. Celem wydarzenia jest propagowanie sportu jako narzędzia do radzenia sobie z problemami oraz kreowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce. Impreza organizowana jest we współpracy z gminą Stronie Śląskie.

radzi rodzice

Radzi Rodzice

Projekt Radzi Rodzice jest skierowany do Rodziców – przyszłych i obecnych, dla których ważne jest, aby poprawić jakość swojego rodzicielstwa lub poradzić sobie z wyzwaniami, które każdego dnia napotykają na swojej drodze.

radzi rodzice