Praktyka absolwencka

Główne cele

Stworzenie otwartej przestrzeni wspierającej rozwój osobisty i zawodowy młodych osób.

Integracja dotychczasowych myśli 
i postrzegań uczestników z nowymi wizjami miejsca pracy.

Rozwój praktycznych umiejętności oraz budowanie pewności siebie i wartości.

Wsparcie młodzieży w kształtowaniu własnej ścieżki życiowej i zawodowej.

Zapoznanie uczestników 
z organizacją pracy biznesowej 
i budowaniem relacji, przygotowując ich do wejścia na rynek pracy.

Jak to robimy?

Praktyki
Praktyki

Umożliwiamy młodym zdobycie praktycznego doświadczenia w różnych działach organizacji.

Mentoring
Mentoring

Zapewniamy wsparcie doświadczonych mentorów, którzy dzielą się wiedzą 
i doświadczeniem.

Działania

Rozwój osobisty

Skupiamy się na pomocy młodzieży 
w poznaniu własnych predyspozycji 
i talentów, a także kształtowaniu pewności siebie i rozwijaniu swoich jakości oraz umiejętności.

Networking

Promujemy budowanie sieci kontaktów zawodowych, które mogą przyczynić się do przyszłych sukcesów.

Bezpieczna przestrzeń

Kreujemy bezpieczną przestrzeń, która wspiera młodych ludzi w ich osobistym rozwoju.

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia programu zrealizowaliśmy jedną edycję w 2023 roku.
Liczba uczestników:

2023: 11

II edycja programu:

07-08.2024

Koordynator projektu:

Patrycja Witkowska p.witkowska@fundacja-veritas.pl

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia programu zrealizowaliśmy jedną edycję w 2023 roku.
Liczba uczestników:

2023: 11

II edycja programu:

07-08.2024

Koordynator projektu:

Patrycja Witkowska p.witkowska@fundacja-veritas.pl