Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia

Główne cele

Promocja zdrowego stylu życia
i aktywności fizycznej jako narzędzia rozwoju psychicznego i mentalnego.

Zapewnienie wsparcia i rozwoju młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację obozów sportowo-rekreacyjnych oraz całorocznych zajęć w obszarze świadomego ruchu i aktywności fizycznej.

Budowanie społeczności opartej na wspólnych wartościach i celach.

Jak to robimy?

Bieg
Bieg

Organizujemy bieg na różnych dystansach, dostosowanych do możliwości uczestników.

Społeczność
Społeczność

Angażujemy lokalną społeczność 
i wolontariuszy do wsparcia wydarzenia.

Cel charytatywny
Cel charytatywny

Pozyskujemy fundusze poprzez wpisowe od uczestników, które są przeznaczane na cele charytatywne.

Działania

Zawody sportowe

Różnorodne dystanse biegu, w tym ultramaratony, dające szansę wyzwania własnych możliwości fizycznych.

Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych

Obozy dla młodzieży, zapewniające im możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Pragniemy tworzyć dla młodzieży przestrzeń, która pozwoli im sprawdzać, odkrywać oraz poszerzać horyzonty o radosne poznanie oraz potwierdzanie własnej wartości.

Obozy sportowo - rekreacyjne to jedno ze skutecznych narzędzi do eksplorowania własnych potrzeb, granic, postrzegań i zainteresowań. Pobyt w naturze oraz zróżnicowane formy spędzania czasu są bodźcem do budowania własnej, pozytywnej ścieżki życiowej. Dajemy szansę na uwolnienie potencjału, który drzemie w każdym człowieku.

Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla młodzieży

Stanowią one przestrzeń pod budowanie pewności siebie, świadomości swojego ciała oraz wiary we własne jakości.

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia projektu zrealizowaliśmy dwie edycje: w latach 2022 i 2023.
Liczba uczestników:

2022: 305 biegaczy
2023: 439 biegaczy

Koordynator projektu:

Kornel Wojczuk: k.wojczuk@fundacja-veritas.pl
Łukasz Wawrzyniak: l.wawrzyniak@fundacja-veritas.pl

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia projektu zrealizowaliśmy dwie edycje: w latach 2022 i 2023.
Liczba uczestników:

2022: 305 biegaczy
2023: 439 biegaczy

Koordynator projektu:

Kornel Wojczuk: k.wojczuk@fundacja-veritas.pl
Łukasz Wawrzyniak: l.wawrzyniak@fundacja-veritas.pl

Edycja 2024

III edycja Biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia odbędzie się 31.08.2024 roku.

Więcej o programie i szczegółach dotyczących biegu na stronie internetowej wydarzenia:

https://bjn.com.pl/

Zapisy na III edycję:

https://formularz.ultimasport.pl/211