Radzi Rodzice

Główne cele

Wzmacnianie samoświadomości i zrozumienia siebie w roli rodzica.

Poprawa komunikacji i relacji w rodzinie.

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i zarządzania emocjami.

Promowanie pozytywnego podejścia do rodzicielstwa.

Jak to robimy?

Warsztaty
Warsztaty

Interaktywne warsztaty dotyczące różnych aspektów rodzicielstwa.

Spotkania z ekspertami
Spotkania z ekspertami

Konsultacje z psychologami, pedagogami i ekspertami.

Grupy wsparcia
Grupy wsparcia

Spotkania, podczas których rodzice mogą wymieniać doświadczenia i uczyć się od siebie nawzajem.

Działania

Cykl warsztatów

Sesje tematyczne skupiające się na konkretnych wyzwaniach wychowawczych. To również przestrzeń poznawania siebie w roli rodzica, a także odkrywania swoich potrzeb i granic.

Bezpieczna przestrzeń

Możliwość spotkania się w atmosferze wzajemnego wsparcia i zrozumienia w obecności specjalistów i ekspertów w dziedzinie budowania relacji.

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia programu zrealizowaliśmy dwie edycje: w latach 2023 i 2024.
Ilość uczestników:

2023: 10 osób
2024: 10 osób

Koordynator projektu:

Ewa Kuna: e.kuna@fundacja-veritas.pl

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia programu zrealizowaliśmy dwie edycje: w latach 2023 i 2024.
Ilość uczestników:

2023: 10 osób
2024: 10 osób

Koordynator projektu:

Ewa Kuna: e.kuna@fundacja-veritas.pl