Sounds of Veritas Festival

Główne cele

Tworzenie przestrzeni do eksploracji własnej świadomości i emocji.

Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej wymianie doświadczeń i perspektyw.

Promowanie muzyki jako narzędzia rozwoju osobistego i społecznego.

Promowanie muzyki i twórczości alternatywnej, niosącej za sobą wartości, z którymi utożsamia się fundacja.

Zbieranie środków na rzecz działania projektów fundacji, w tym Sounds of Veritas, skierowanego do młodzieży zainteresowanej muzyką i jej produkcją.

Jak to robimy?

Scena muzyczna
Scena muzyczna

Serce festiwalu, gdzie odbywają się koncerty artystów z całego świata, prezentujących różnorodne style muzyczne. Muzyka jako medium do wyrażenia emocji i inspiracji.

Strefa prelekcji
Strefa prelekcji

Przestrzeń inspiracji i nowych perspektyw. Miejsce, gdzie eksperci dzielą się wiedzą i doświadczeniem, pomagając spojrzeć szerzej oraz odkrywać nowe sposoby na życie w pełni.

Strefa warsztatów
Strefa warsztatów

Miejsce różnorodnych warsztatów skoncentrowanych na rozwoju osobistym, uważności i kreatywności. Strefa doświadczania, która pomaga uczestnikom w poszerzaniu świadomości własnego ciała, umysłu i ducha oraz w odkrywaniu nowych sposobów wyrażania siebie i komunikacji 
z otoczeniem. 

Strefa dla dzieci
Strefa dla dzieci

Bezpieczna i kreatywna przestrzeń dla najmłodszych, promująca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci poprzez zabawę i edukacyjne aktywności.

Strefa wystawców
Strefa wystawców

Miejsce spotkań z twórcami, prezentujących swoje produkty i usługi. To przestrzeń nawiązywania nowych relacji, wymiany doświadczeń 
i poszukiwania inspiracji. 

Strefa gastronomii
Strefa gastronomii

Zdrowa żywność i napoje, wspierająca ideę dbałości o ciało i umysł poprzez odżywianie.

Działania

Sounds of Veritas Festival to przede wszystkim wydarzenie bezpłatne o wymiarze charytatywnym.

To pierwszy w Polsce darmowy festiwal świadomościowy, podczas którego wolontariusze prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz działania jednego z projektów Fundacji Veritas: Sounds of Veritas, skierowanego do młodzieży, która interesuje się szeroko pojętą muzyką i jej produkcją.

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia festiwalu zrealizowaliśmy już dwie edycje: w latach 2023 i 2024.
I edycja:
14-15.07.2023 roku nad Zalewem w Starej Morawie, gdzie uczestnicy mogli cieszyć się muzyką i warsztatami w urokliwym otoczeniu natury.


II edycja:
odbędzie się w dniach 12-14.07.2024 roku, będzie to trzydniowy festiwal pełen koncertów, warsztatów i innych atrakcji.


Więcej o programie i szczegółach dotyczących festiwalu na:

Koordynator projektu

Ewa Kuna e.kuna@grupa-veritas.pl

Edycje Programu

Od momentu uruchomienia festiwalu zrealizowaliśmy już dwie edycje: w latach 2023 i 2024.
I edycja:
14-15.07.2023 roku nad Zalewem w Starej Morawie, gdzie uczestnicy mogli cieszyć się muzyką i warsztatami w urokliwym otoczeniu natury.


II edycja:
odbędzie się w dniach 12-14.07.2024 roku, będzie to trzydniowy festiwal pełen koncertów, warsztatów i innych atrakcji.


Więcej o programie i szczegółach dotyczących festiwalu na:


https://soundsofveritasfestival.com/

Koordynator projektu

Ewa Kuna e.kuna@grupa-veritas.pl