Konkurs Muzyczny Sounds of Veritas jest dla wszystkich – amatorów i profesjonalistów. Otwieramy się na każdy rodzaj muzyki (również improwizację). Chcemy integrować się w bezpiecznej atmosferze przyjaźni czerpiąc wzajemnie ze swojej twórczości i celebrować dobre chwile przy dźwiękach muzyki. Przestrzeń do bycia sobą jest dla nas niezwykle ważna. Dajemy szansę debiutującym artystom na pokazanie swojej twórczości, a zwycięzcom możliwość występu na dużej scenie w Starej Morawie podczas kilkudniowego wydarzenia Sounds of Veritas Festiwal wraz z artystami międzynarodowymi https://soundsofveritasfestival.com/. To świetna okazja do poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych znajomości i doświadczenia estradowego. Dodatkowo młodzież biorąca udział w konkursie spełniająca założenia objęcia Mecenatem Fundacji Veritas, będzie mogła otrzymać propozycję od organizatorów dającą wiele możliwości rozwoju https://fundacja-veritas.pl/mecenat-mlodych-artystow-fundacji-veritas/

Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży 14+. Nieletni uczestnicy muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Przyjmowane są zgłoszenia a capella, instrumentalne i wokalno-instrumentalne zarówno solo jak i zespołowe.

ZGŁOSZENIA NA ROK 2024 ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE. WKRÓTCE INFORMACJE O EDYCJI NA KOLEJNY ROK. Zgłoszenia wysyłane przed uruchomieniem kolejnego konkursu nie będą brane pod uwagę.

Regulamin konkursu

Klauzula RODO dla uczestników konkursu

 

DANE UCZESTNIKA:

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO W PRZYPADKU NIELETNICH UCZESTNIKÓW:


ZGŁASZANY UTWÓR:

*Pokaż szczegóły zgód