MISJA

Pomagamy prosto z serca.

Nazwa Veritas pochodzi od słowa Prawda.

Czym jest więc Prawda?
To zgodność ze swoim wnętrzem, inaczej nazywając
z własnym sumieniem, z własnymi wartościami,
z rzeczywistymi potrzebami.
Działania zgodne z prawdą to działania z miłością, bo to nią wypełniony jest świat i my wszyscy z niej jesteśmy.

I my jako Fundacja właśnie tak działamy.

CEL

Pomagamy potrzebującym w ich trudnej życiowej sytuacji, by mogli odzyskać własne siły, chęci do samodzielnego, radosnego życia. Wspieramy dobroczynne działania dotyczące zarówno dzieci, niepełnosprawnych, dorosłych,
a także zwierząt.

Szerzymy ideę pomocy serce do serca. Nasz zakres działań obejmuje szerokie spektrum pomocy.

Wychodzimy naprzeciw ludzkim potrzebom, realizacji marzeń, potencjałów, poprawie jakości życia. Dla nas w działaniach liczy się życzliwość, empatia, otwarte ludzkie serce na dobro tego świata, wzajemna współpraca.