O Fundacji

Fundacja Veritas wspiera dobroczynne działania dotyczące zarówno dzieci, niepełnosprawnych, dorosłych, a także zwierząt. Pomagamy potrzebującym w ich trudnej życiowej sytuacji, aby mogli odzyskać własne siły, chęci do samodzielnego, radosnego życia.

Wychodzimy naprzeciw ludzkim potrzebom, realizacji marzeń, potencjałów, poprawie jakości życia. Dla nas w działaniach liczy się życzliwość, empatia, otwarte ludzkie serce na dobro tego świata, wzajemna współpraca.

Nasz zakres działań obejmuje szerokie spektrum pomocy, działamy na terenie Wrocławia i w całej Polsce.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

NASZE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA. CZYNIMY DOBRO, BY ROZRASTAŁO SIĘ I NIEUSTANNIE POSZERZAŁO SWÓJ ZASIĘG.

Zakres działalności i cele fundacji Veritas:

 • Organizacja wydarzeń związanych z pomocą osobom potrzebującym – organizujemy akcje charytatywne związane ze zbiórką rzeczy lub pieniędzy dla osób będących w potrzebie

 • Bezpośrednie wsparcie materialne – pomoc w organizacji zbiórek pieniężnych na poszczególne akcje charytatywne

 • Organizowanie eventów pomocowych np. w ramach współpracy ze schroniskami dla zwierząt, wydarzeniami związanymi z działalnością fundacji

 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym

 • Pomoc w rozwoju społecznym – promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na terenie całej Polski i Wrocławia

 • Działalność wspomagająca technicznie szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje użytku publicznego we Wrocławiu

 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc w nauce i wychowaniu

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą

 • Promocja sportu, turystyki I rekreacji

 • Pomoc i organizacja wolontariatu – pomagamy we wszelkich formalnościach oraz w organizacji działalności związanej z wolontariatem

 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej

 • Pomoc schroniskom, zwierzętom – organizujemy zbiórki dla potrzebujących schronisk oraz zwierząt

 • Szerzenie i organizacja ekologicznych działań na rzecz planety, wspieranie rozwoju kultury i sztuki

 • Działania związane z ochroną i promocją zdrowia