Życzymy spokojnej i radosnej Wielkanocy

Życzymy Wam Kochani,

aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

wielkanoc