Współpraca ze Stowarzyszeniem Aquila we Wrocławiu

Nasza Fundacja rozpoczęła współpracę z wrocławskim Stowarzyszeniem Aquila. Zajmuje się ono prawami konsumenckimi. Obecnie jest to wyjątkowo ważny temat, którego znajomość pozwala świadomie korzystać ze swoich praw i wywiązywać się z obowiązków.

Liczymy na owocną współpracę w zakresie edukacji osób, którym Fundacja Veritas pomaga na co dzień. Mamy wiele wspólnych celów statutowych i nawzajem możemy pomóc sobie w ich wypełnianiu. Takie połączenie sił pozwoli nam wspierać społeczną świadomość na temat praw konsumenta i możliwości, jakie one im dają.

Dzielimy się dobrem z innymi organizacjami

przyłbice dla Stowarzyszenia

Te właśnie wątki poruszyliśmy na spotkaniu, na którym zdecydowaliśmy o współpracy naszych organizacji. Przy okazji wręczyliśmy Stowarzyszeniu Aquila środki do dezynfekcji oraz przyłbice dla seniorów, które  otrzymaliśmy od Politechniki Wrocławskiej.

Dzielimy się dobrem, puszczamy je w świat, by mogło się nieskończenie mnożyć.