Wrocławskie Dni Seniora

Fundacja Veritas została partnerem strategicznym Wrocławskich Dni Seniora. 8.09.2021 Veritas Group oraz nasz fundacja miała przyjemność uczestniczyć w inauguracji Dni Seniora we Wrocławiu.

dni seniora fundacja

Co przygotowaliśmy w tym roku?

W tym roku na placu solnym we Wrocławiu przygotowaliśmy:

  • stanowisko informacyjno-edukacyjne,
  • międzypokoleniowe atrakcje,
  • ufundowała nagrody dla laureatów konkursu „Dookoła Świata”

fundacja veritas dni seniora

W tym roku tematem przewodnim wydarzenia były stroje charakterystyczne dla różnych regionów Polski i świata– jako partner strategiczny ufundowaliśmy wachlarze z logotypami  Veritas Group  i Wrocławskiego Centrum Seniora, które seniorzy prezentowali ze swoimi strojami na miejscu.

W czasie uroczystego otwarcia Dni Seniora na scenie w Rynku Fundacja Veritas otrzymała od Miasta Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Seniora i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego  tytuł i certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” za prowadzoną różnorodną działalność międzypokoleniową.

dni seniora

W tym szczególnie trudnym okresie pandemii, Frundacja Veritas zrealizowała:

kilkadziesiąt akcji wolontarystycznych, charytatywnych, pomocowych, m.in.: Telefon Serdeczności dla Seniorów, koncerty dla podopiecznych Dziennych i Całodobowych Domów Pobytu, paczki żywnościowe dla potrzebujących, festyny międzypokoleniowe, Miasteczko Zdrowia z bezpłatnymi badaniami i konsultacjami lekarzy i specjalistów.  Fundacja Veritas organizuje liczne warsztaty edukacyjne, prelekcje i spotkania ze specjalistami. Pomaga potrzebującym w ich trudnej życiowej sytuacji, by mogli odzyskać własne siły, chęci do samodzielnego, radosnego życia. Wspiera dobroczynne działania dotyczące zarówno dzieci, niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów.