Kolejne wydarzenie „Spotkajmy się” za nami!

Kolejne wydarzenie pod nazwą „Spotkajmy się” odbyło się 20 sierpnia. Jest to cykl bezpłatnych spotkań z psychologiem dla kobiet z Ukrainy, które znajdują się w nowej, niełatwej sytuacji.

Na zajęcia kobiety mogą przychodzić z dziećmi, którymi zajmuje się doświadczony animator oraz wolontariusze.

Kolejne wydarzenie już 17 września – serdecznie zapraszamy!