Fundacja Veritas tworzy program praktyk absolwenckich!

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i pewnego rodzaju przerwy – szczególnie dla młodych. Tegoroczny czas wakacyjny, młodzież z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania spędziła jednak na Praktykach Absolwenckich w firmie Veritas Group, zorganizowanych przez Fundację Veritas. 

Celem praktyk było stworzenie przestrzeni otwartej na rozwój młodych osób, a program potraktowaliśmy jako miejsce integrowania myśli i dotychczasowych postrzegań z nowymi wizjami miejsca pracy. Zależało nam na przestrzeni, w której młodzi ludzie nabędą nie tylko praktycznych umiejętności, ale także odwagi do budowania pewności siebie, kształtowania wartości, poznawania i wyznaczania własnych potrzeb, barier i granic. Zależało nam na tym, by praktyka absolwencka w Veritas Group pomagała młodzieży poszukiwać i kształtować swoją własną ścieżkę życiową oraz drogę w postrzeganiu siebie jako ważnych, wartościowych, zdolnych do podejmowania własnych decyzji życiowych, także decyzji zawodowych.

Uczestnictwo w praktyce absolwenckiej miało także na celu zapoznanie podopiecznych wrocławskich placówek opiekuńczo – wychowawczych z organizacją pracy biznesu oraz budowania relacji, co będzie cennym doświadczeniem w procesie przygotowania przyszłych pracowników do wejścia na rynek pracy.

Program trwał dwa miesiące, a w jego trakcie do różnych działów firmy, dołączyło aż jedenaścioro podopiecznych. Młodzież w tym czasie zdobywała swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, nawiązywała relacje, ale też z zaangażowaniem uczestniczyła w pełnym życiu organizacji.

Dla samej firmy to również czas nowych i wartościowych doświadczeń. Mając świadomy i bezpośredni wpływ na rozwój młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności, kompetencji miękkich, a także kształtowania ich tożsamości, organizacje mają możliwość przyjrzeć się nowym pokoleniom i czerpać z ich jakości.